Lyngvig fyr der lyser om aftenen

En kommune er en politisk underafdeling af en stat, hvor der er oprettet et kommunalt selskab med henblik på at varetage den generelle lokale forvaltning for en bestemt befolkningskoncentration inden for et afgrænset område.

Kommunens muligheder er fastlagt i den vedtægt, som den blev oprettet i henhold til, og i statens lovgivning. De væsentlige tjenester, som kommunerne leverer, omfatter:

  • Politibeskyttelse
  • Brandforebyggelse og -bekæmpelse
  • Bygge- og boliginspektion
  • Offentlige arbejder
  • Rekreation og parker
  • Indsamling og bortskaffelse af fast affald, vand- og kloaksystemer
  • Byplanlægning
  • Zoneinddeling.

Kommunernes beføjelser

Kommunerne har generelle beføjelser til at gøre alt, hvad der er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opfylde deres formål som angivet i deres vedtægter. Disse beføjelser er normalt fastsat i den generelle velfærdsklausul og kan suppleres af andre udtrykkelige bemyndigelser.

 Lovgiveren kan også give kommunerne yderligere beføjelser gennem bemyndigelseslovgivning. I hvilket omfang lovgiveren kan begrænse udøvelsen af kommunale beføjelser, afhænger generelt af, i hvilket omfang kommunen har modtaget statslig finansiel støtte eller er blevet underlagt statslig regulering.

Kommunernes organisation

De fleste kommuner er organiseret enten som konsoliderede bysamfund eller som byer, fællesskaber, byer, landsbyer eller amter. Der findes flere forskellige typer af konsoliderede bysamfund, men de har dog visse fælles træk.

Et bestyrende råd

De styres af et råd bestående af mindst fem og højst femten medlemmer, der vælges bredt for forskellige perioder; de har en administrerende direktør, der er kendt som borgmester; de omfatter både indlemmede og ikke-indlemmede områder; de har vedtaget en vedtægt, der giver mulighed for en styreform med råd-manager eller borgmester-råd; de leverer alle bymæssige tjenesteydelser inden for deres grænser; og de får størstedelen af deres driftsindtægter fra skatter på ejendom inden for deres grænser.

Som udgangspunkt er der ikke den store forskel på styreformen i de danske kommuner. Modsættende forhold gør sig dog gældende i udlandet. Vær opmærksom på, at regler for huse og boliger kan svinge fra kommune til kommune.

Vil du læse mere om nyheder i de danske kommuner, kan du gå ind på Kommunematch.dk.

En almen, men vigtig instans

En kommune er kort sagt en politisk underafdeling af en stat, inden for hvilken der er oprettet et kommunalt selskab med henblik på at yde generel lokal forvaltning for en bestemt befolkningskoncentration inden for et afgrænset område.

Denne type organisation giver mulighed for lokalt selvstyre, samtidig med at der stadig ydes de nødvendige tjenester til indbyggerne inden for dens grænser.

Hvis du er usikker på, om dit samfund kan betragtes som en kommune, kan du konsultere lovgivningen i din stat eller kontakte din lokale embedsmand for at få flere oplysninger.

Categories:

Tags:

Comments are closed